FTP och FTP-klient

Vad är FTP och en FTP-klient?

Denna artikel innehåller annonser och affiliatelänkar.

File Transfer Protocol (FTP) är ett filöverföringsprotokoll som används för att flytta en fil från en plats till en annan på internet. Detta är nödvändigt i de fall du vill utföra avancerade åtgärder för en hemsida eller blogg direkt mot webbhotellet. Du kanske tycker att det låter komplicerat men häng med så förklarar jag från början.

Webbhotell: Ett hotell för webbplatser

Webbhotell och FTP

Alla webbplatser måste ”fysiskt” vara placerade någonstans för att kunna synas på internet. Detta kan ske i molnet, på en dator eller det mest vanligaste; på en server hos ett webbhotell. Ett webbhotell är precis vad det låter som – ett hotell för webbplatser. Här lagras webbplatsens källkod och tillhörande resurser som exempelvis bilder och filmklipp så att människor världen runt kan nå det via internet.

Tre vanligt förekommande webbhotell i Sverige är Loopia, One och Binero.

Filöverföring med FTP

För att hantera utrymmet på webbhotellet krävs en metod för överföring av filer; nämligen FTP eller det mer säkrare alternativet SFTP. Med hjälp av filöverföringsprotokollet kan du ansluta mot webbhotellets server för att på så vis granska och hantera innehållet.

För att ansluta behöver du två saker.

Det första du behöver är en FTP-klient (programvara) som kan tolka och använda sig av filöverföringsprotokollet. Det finns många bra gratis FTP-klienter och nedan följer några tips:

För det andra behöver du information (FTP-uppgifter) om servern du vill ansluta mot. Detta är något som tillhandahålls av ditt webbhotell och i vissa fall skickas ut per automatik i samband med att du köpte webbhotellet.

De uppgifter du behöver för att ansluta med FTP-klienten är:

  • Filprotokoll, vanligtvis FTP eller SFTP
  • Värdnamn, vanligtvis din domän (t.ex. dinblogg.se)
  • Portnummer, i regel 21 för FTP och 22 för SFTP
  • Användarnamn
  • Lösenord

Ange uppgifterna i valfri FTP-klient och anslut mot ditt webbhotell.

Filstruktur i en FTP-klient
Filstruktur i en FTP-klient

Filstrukturen på webbhotellet kan liknas ungefär som för din dator, dvs. du arbetar med kataloger och filer. I regel finns katalogen /dinblogg.se/public_html/ och allt inuti denna är öppet mot internet. Exempelvis om du överför bilden bild.jpg från din dator till public_html-katalogen kan du prova att nå bilden med http://www.dinblogg.se/bild.jpg (där du byter ut dinblogg.se till din egna domän).

När behöver jag använda en FTP-klient?

Om du vill ha möjlighet till avancerade åtgärder krävs den kunskap du lärt dig i denna artikel. Kanske vill du installera WordPress manuellt, flytta en hemsida eller redigera källkoden direkt på servern – då krävs en anslutning med FTP-klient.

De webbaserade plattformarna idag har i många fall inbyggda verktyg för att t.ex. ladda upp eller ta bort filer direkt på webbhotellet. Den gemene bloggaren stöter kanske aldrig på ett behov där en direkt anslutning mot servern krävs via FTP-protokollet.

Lämna en kommentar

Copy link
Powered by Social Snap